Bezpiecznie we
współczesnym świecie

Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić?
Po pierwsze – przygotuj się na sytuacje kryzysowe, aby skutecznie chronić siebie oraz swoich bliskich. Zamiast biernie czekać sięgnij po Vademecum bezpiecznej rodziny i wybierz działanie. Poznaj rekomendowane przez ekspertów sposoby postępowania i rób  to, co należy!

ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ

Jesteś odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo

Wzrastające od kilku lat zagrożenia bezpieczeństwa naszych rodzin, powodowane wzrostem rozwoju technicznego, otwarciem się Polski na świat, nieograniczony dostęp do różnych źródeł informacji oraz brak jednolitego opracowania zasad i sposobów zapobiegania i postępowania w sytuacji ich wystąpienia, spowodowało podjęcie przez spółkę Wydawnictwo Saperskie opracowania poradnika pod tytułem Vademecum bezpiecznej rodziny. Ujęte w nim zostały zasady postępowania w zdarzeniach, w których może uczestniczyć każdy z nas, zagrażają bezpieczeństwu naszemu lub naszej rodzinie.

W opracowaniu poradnika skorzystano z dostępnych źródeł informacji, wiedzy i wieloletnim doświadczeniu specjalistów z różnych dziedzin, w tym pracowników Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów policyjnych, wojskowych, pedagogów, lekarzy, prawników, itp.

Rozwój techniczny powoduje, że coraz więcej jest zdarzeń w których występują ciężkie obrażenia ciała, zaburzenia funkcji życiowych, tj. zaburzenia oddychania i krążenia, krwotoki, utrata przytomności, zatrucia środkami psychotropowymi, lekarstwami, środkami TSP , porażenia prądem czy udział w wypadkach drogowych. Szybkie udzielanie pomocy, właściwe zachowanie i postępowanie może decydować o przeżyciu lub zmniejszenia skutków wystąpienia zagrożenia. Jeżeli nie można spodziewać się otrzymania fachowej, specjalistycznej pomocy w przeciągu kilku minut, należy wykonać czynności ratownicze i ratunkowe, które się zna i które są konieczne. Stąd stało się konieczne stałe nauczanie i doszkalanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych zanim dotrą specjalistyczne jednostki. Jest ot moralny, społeczny i prawny obowiązek każdego z nas.

Nauka zachowania się w sytuacjach, kiedy istnieje zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa, gdzie właściwe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej winno znane być powszechne, gdyż nie wiadomo, kiedy wystąpi taka potrzeba, kiedy i od kogo my sami lub nasi najbliżsi będą takiej pomocy potrzebowali. Obecnie istniejący cykl szkolenia z bezpieczeństwa, kończy się wraz z edukacją w szkole, chyba że uczestniczymy z własnej inicjatywy w innych formach nauczania. Dostępne opracowania są rozbudowane, opisujące jedno zdarzenie i postępowanie wynikające z niego. Opracowania resortowe (Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna, itp.) są trudno dostępne dla zwykłego obywatela, który nieraz nie wie, gdzie szukać informacji o istniejących zagrożeniach.

Vademecum bezpiecznej rodziny składa się z kilku działów, w których zostały opracowane istniejące lub mogące się pojawić w niedalekiej przyszłości zagrożenia. Są to:

Zagrożenia naturalne (przyrodnicze) – w którym opisano występujące zagrożenia i postępowanie w czasie ich wystąpienia, takie jak: burze i wyładowania atmosferyczne; wiatry; śnieżyce i mrozy; powodzie; osuwiska; upały; lawiny, itp.

Zagrożenia techniczne – gdzie przedstawiono postępowanie w czasie ich wystąpienia, takie jak: zagrożenia chemiczne (TSP);zagrożenia radiacyjne; katastrofy budowlane; awarie energetyczne; katastrofy w ruchu lądowym; katastrofy powietrzne (upadek statku powietrznego); katastrofy żeglugowe (śródlądowe);

Zagrożenia o charakterze lokalnym (miejscowym) – gdzie ukazano zagrożenia oraz zasady postępowania w celu ich uniknięcia jak i właściwego zachowania się w czasie ich wystawienia, takie jak: pożar (w tym pożar pojazdu mechanicznego); porażenie prądem elektrycznym; niewybuchy i niewypały; utonięcia; zasłabnięcia; wypadki drogowe, itp.

Ewakuacja – zawiera podstawowe zasady prowadzenia ewakuacji, zachowania i postępowania w sytuacji powstania zagrożeń związanych bezpośrednio z ewakuacją.

Zagrożenia o charakterze przestępczym (terrorystycznym) – gdzie przedstawiono min. zagrożenia narkotykami i używkami; cyberprzemoc, zagrożenia informatyczne – cyber terroryzm; zamachy terrorystyczne z użyciem urządzeń wybuchowych; zamachy terrorystyczne z użyciem broni palnej; zamachy terrorystyczne z użyciem innych środków i sprzętu technicznego (środki chemiczne, pojazdy, itp.); podejrzane przesyłki, pozostawione obiekty; kiedy są wzięci zakładnicy (zostaniesz zakładnikiem); postępowanie w trakcie prowadzonej akcji antyterrorystycznej; oddziaływanie na psychikę człowieka, panikę, psychologią tłumu.

Załącznik Pierwsza pomoc przedmedyczna – gdzie zawarte są wskazówki, porady i zalecenia, jak udzielać pomocy. Zawarta jest podstawowa wiedza z tematyki prowadzenia akcji ratunkowej i ratowniczej, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, zachowanie się w sytuacjach szczególnych.

Ewakuacja

Oznaczenia dróg ewakuacji widoczne są w szkołach i biurowcach, w centrach handlowych, sądach, na poczcie, także w naszych miejscach zamieszkania słowem – w każdym budynku użyteczności publicznej, czy budynkach mieszkalnych. Opracowanie planu ewakuacji, prawidłowe oznakowanie i zapoznanie z nim wszystkich użytkowników budynku to konieczność.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *